Thursday, 29 November 2012

Pemilihan perkataan yang tepat akan membawa ayat yang bermakna!

No comments:

Post a Comment